Návod

E-learningový kurz zakončený dosažením certifikátu o jeho úspěšném absolvování se skládá z následujících částí:

  • samostudium v rámci e-leariningu
  • online test
  • test před zkušební komisí

K průběhu zkoušky

Studium vzdělávacích materiálů a seznamu testových otázek není časově omezeno.

AIFP

K úspěšnému složení online testu je nutné získat 80% úspěšnost při zodpovězení 30 otázek během 60 minut (test je rozdělen na 2 části a je potřeba získat z každé části 80% úspěšnost, jinak je test nesplněn).

K úspěšnému složení písemného testu před zkušební komisí je nutné získat 80% úspěšnost při zodpovězení 10 otázek během 20 minut.

Platnost certifikátu je 5 let od data jeho vystavení.

Přihlášení do systému a registrace

Pro přihlášení se prosím zaregistrujte pod svou pracovní e-mailovou adresou. Následně budete moci využívat studia vzdělávacích materiálů, psát testy, přihlašovat se k písemnému testu před zkušební komisí a získat tak potřebný certifikát.

Upozornění: V případě, že se zaregistrujete pod osobní e-mailovou adresou, bude nutné tuto adresu ověřit. Je tak pravděpodobné, že se proces schválení Vaší registrace prodlouží.

Studium vzdělávacích materiálů:

Materiály pro studium naleznete v menu – Příprava na certifikát - otázky, kde máte k dispozici otázky i se správnými odpověďmi a veškeré dostupné materiály ke stažení nebo přímo odkazy na konkrétní webové stránky.


Přehled zkušebních otázek


Podklady ke studiu

 

Online test:

Písemný test je rozdělen na 2 části (1. část má 20 otázek a pro úspěšné splnění je potřeba získat 80% správných odpovědí, 2. část má 10 otázek a též je potřeba 80% správných odpovědí).

Písemný test naleznete v menu – Písemný test.

Po zodpovězení vše otázek, klikněte na tlačítko „Odeslat test“. V případě, že nestihnete odpovědět na otázky během jedné hodiny, test se automaticky ukončí a otázky, ke kterým jste se nedostali, jsou brány za nesplněné (špatně zodpovězené).

Po odeslání testu se dozvíte Váš výsledek.


Ukázka písemného testu

Přezkoušení před komisí

Pokud jste úspěšně splnili písemný test, můžete se přihlásit k potvrzení certifikace před komisí, kde je potřeba napsat písemný test o 10 otázkách za 20 minut – úspěšnost opět 80%. Přihlášení na volné termíny naleznete v menu – Přihlášení na přezkoušení.

Vyberete si volný termín a přihlásíte se. Po úspěšném splnění získáte certifikát, který má platnost 5 let.

Směrnice AIFP k certifikaci

PDF verze ke stažení [229 kB]

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.