Informace o souborech cookies na tomto webu:
Webové stránky mají pouze technická cookies, která fungují krátkodobě k zajištění správné funkčnosti stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory nepodléhají souhlasu a nedají se zakázat.
Akceptuji

Návod

E-learningový kurz zakončený dosažením certifikátu o jeho úspěšném absolvování se skládá z následujících částí:

  • samostudium v rámci e-learning
  • online test

K průběhu zkoušky

Studium vzdělávacích materiálů není časově omezeno.

K úspěšnému složení online testu je nutné získat 80 % úspěšnost při zodpovězení 30 otázek během 60 minut (test je rozdělen na 2 části a je potřeba získat z každé části 80 % úspěšnost, jinak je test nesplněn).

Platnost certifikátu je 5 let od data jeho vystavení.

Přihlášení do systému a registrace

Pro přihlášení se prosím zaregistrujte pod svou pracovní e-mailovou adresou. Následně budete moci využívat studia vzdělávacích materiálů, psát testy a získat tak potřebný certifikát.

Upozornění: V případě, že se zaregistrujete pod osobní e-mailovou adresou, Vaše registrace nebude schválena.

Studium vzdělávacích materiálů:

Materiály pro studium naleznete v menu – „Podklady ke studiu“, kde jsou k dispozici veškeré dostupné materiály ke stažení nebo prostřednictvím odkazů na konkrétní webové stránky.

Online test:

Online test je rozdělen na 2 části (1. část má 20 otázek a pro úspěšné splnění je potřeba získat 80 % správných odpovědí, 2. část má 10 otázek a též je potřeba 80 % správných odpovědí).

Online test naleznete v menu – "Online test".

Po zodpovězení všech otázek, klikněte na tlačítko „Odeslat test“. V případě, že nestihnete odpovědět na otázky během jedné hodiny, test se automaticky ukončí a otázky, ke kterým jste se nedostali, jsou brány za nesplněné (špatně zodpovězené).

Po odeslání testu se dozvíte Váš výsledek.

Po úspěšném splnění získáte certifikát, který má platnost 5 let.

FAQ

Byl pro vás vytvořen FAQ dokument pro problémy s přihlašováním a certifikáty. Věříme, že v něm najdete vyřešení svého problému.

Směrnice AIFP k certifikaci

PDF verze ke stažení [71 kB]