Etika zdravotnictví

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se dlouhodobě zasazuje o kultivaci českého zdravotnictví v oblasti etiky. Je si vědoma významu obsahu a formy poskytování informací o léčivých přípravcích tak, aby mohlo být transparentně a kvalifikovaně rozhodnuto o předepsání konkrétního přípravku pacientovi.

Více informacíRegistraceOvěřit certifikát

Kontakt

Miluše Kaudersová
Office Manager & Operations Finance Manager

Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu
IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8

Tel.: +420 603 983 909
Tel.: +420 277 004 293
Email: miluse.kaudersova@aifp.cz
Www: www.aifp.cz

Certifikace
reprezentantů

Projekt Certifikace reprezentantů spočívá v proškolování obchodních zástupců v základech farmakologie, farmaceutického práva a etiky tak, aby byli schopni zprostředkovat informace o léčivých přípravcích.

Více

E-learningový
kurz

V rámci projektu byl vytvořen e-learningový kurz, jež účastníkům poskytne odkazy na příslušné právní předpisy, literaturu a rovněž seznam testových otázek, z nichž budou následně vygenerovány otázky.

Více

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.